Temps dels romans

1. Qui habitava a la Península Ibèrica quan van arribar els romans?

quaderns_virtuals.png
íbers i celtes
Contesta aquest qüestionari, copiant les preguntes en un document word

2.Els ibers i celtes.doc

3. Fem aquesta activitat per a aprendre més sobre els romans!

romans.png

4. Feu el següent mot encreuat i intenteu mantenir la pntuació de 100 punts. Vigileu amb les pistes perquè resta punts!!

mot encreuat romans

5. Com era una ciutat romana?

6. Déus romans

zeus.jpg