Aula d’acollida

https://clic.xtec.cat/projects/classe/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/robalect/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/cos/jclic.js/index.html

http://www.xtec.cat/~mfortun4/jclics/nombreco.htm

https://clic.xtec.cat/projects/la_casa/jclic.js/index.html

http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/activitatsjclic/lacasa/casa.htm

http://www.xtec.cat/centres/a8031332/projec%20jclic/LA%20CASA/la%20casa.htm

http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/activitatsjclic/verdures/verdures.htm

http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/activitatsjclic/lesfruites/fruites.htm

http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/activitatsjclic/carnisseria/carnisseria.htm

http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/activitatsjclic/fleca/fleca.htm

https://clic.xtec.cat/projects/barri/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/ciutpobl/jclic.js/index.html

http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/activitatsjclic/barri/barri.htm

http://www.xtec.cat/centres/a8031332/projec%20jclic/FRUITES/fruites.htm

http://www.xtec.cat/centres/a8031332/projec%20jclic/MENJAR/el%20menjar.htm

http://www.xtec.cat/centres/a8031332/projec%20jclic/MENJAR/el%20menjar.htm

https://clic.xtec.cat/projects/transp4/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/oficis_6/jclic.js/index.html