LLENGUA CATALANA

LECTURA

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/tabalet/tabale04.htm

http://www.esliceu.com/wp-content/uploads/2011/07/LA-RATETA.swf

http://www.esliceu.com/wp-content/uploads/2011/07/LANEGUET-LLEIG.swf

CONTES

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/

https://www.educaixa.com/ca/-/el-dinosaurio-de-daniel

VOCABULARI

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html

https://clic.xtec.cat/projects/mon/monp4/jclic.js/index.html

JOCS DE LLENGUA

https://www.educaplanet.com/educaplanet/primeres-paraules-catala-llegir/

http://www.dicdicapp.com/ca

MATEMÀTIQUES

SUMES

https://www.vedoque.com/juegos/dados.swf?idioma=es

https://www.arcademics.com/games/jet-ski

http://www.fun4thebrain.com/addition/ConeCrazeAdd.swf

http://www.fun4thebrain.com/addition/cars3add.swf

http://www.eduplace.com/kids/mw/swfs/rockhopper_grade1.html

http://cloret.ceipflix.cat/_recursosFlash/matematiques/CI/comptasuma.swf

RESTES

https://www.arcademics.com/games/island-chase

https://www.arcademics.com/games/mission

http://www.fun4thebrain.com/subtraction/classroomCapersSub.swf

http://www.fun4thebrain.com/subtraction/pizzaSub.swf

SUMES I RESTES

http://www.fun4thebrain.com/SuperStars/superStars_addition.swf

NUMERACIÓ

http://www.xtec.cat/~dvert/numero/portada.swf

http://www.genmagic.org/mates2/da1c.swf

https://www.ictgames.com/mobilePage/duckShoot/index.html

SÈRIES NUMÈRIQUES

https://www.ictgames.com/mobilePage/countingCaterpillar/index.html

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html

LÒGICA

http://primerodecarlos.com/Repaso%20infantil%205%20a%C3%B1os%20PAPELILLOS/papelillos5.html

JOCS MATEMÀTICS

http://www.genmagic.net/mates1/iguals1c1.swf

UNITATS I DESENES

http://educalim.com/biblioteca/numeracion/numeracion.html

http://www.ictgames.com/partition.swf

MEDI

Parts del cos

https://clic.xtec.cat/projects/coshuma2/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/cos/jclic.js/index.html

Parts de la cara

https://www.educaplay.com/learning-resources/581641-parts_de_la_cara.html

Els sentits

https://www.symbaloo.com/home/mix/elcoshuma4

Animals (vivípars i ovípars) (herbívors, carnívors i omnívors)

https://clic.xtec.cat/projects/animals7/jclic.js/index.html