ELS INVENTS

1.ESTUDIEM ALGUNS INVENTORS :
THOMAS EDISON

THOMAS EDISON

LEONARDO DA VINCI

LEONARDO DA VINCI

ALEXANDER GRAHAM BELL

ELEXANDER GRAHAM BELL

2.MIREM ELS VIDEOS I JUGUEM AMB ELS DIFERENTS INVENTS QUE VAN CANVIAR EL MÓN.

INVENTS PETITA XARXA

3.JUGUEM A CREAR INVENTS EN CADENA

INVENTS SUPER 3

4.JUGUEM AMB AJUT D’UN ADULT AL JOC DEL CIENTÍFIC

CIENTIFICO SABIO