1.FES CLIC A LA IMATGE  I FES EL JCLIC.

 

2. FES CLIC A LA IMATGE I ESCOLTA L’EXPLICACIÓ .

EL COS HUMÀ: APARELL RESPIRATORI, DIGESTIU, LOCOMOTOR. ELS 5 SENTITS. EL CERVELL. HÀBITS SALUDABLES.