CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL

El Govern de Catalunya

 

 

 

 

El modernisme

 

 

 

 

Primers pobladors

 

 

 

Romans i ibers

 

 

 

 

 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

Relleu,clima i rius

 

 

 

 

Animals invertebrats/vertebrats

 

 

 

 

La reproducció

 

 

 

Matèria i materials